wmg-logo

De stichting Werken met Goldstein leidt trainers op, ontwikkelt en produceert materialen voor sociale vaardigheidstrainingen. 

De Methode

Goldstein Methode en Methode ART

De Goldstein Methode Interpersoonlijke vaardigheden
  De Goldstein methode is een effectieve methodiek, om sociale vaardigheden aan te leren met de cognitief sociale leertheorie.
De elementen hiervan zijn modeling, gedragsoefening, sociale bekrachtiging en transfer-training.

ART - Het ABC van Boosheid en Agressie  
  Wanneer boosheid verandert in agressie ontstaat een probleem. Je verliest de controle over je gedrag.
ART - de boosheidcontrole training leert je om op een positieve manier je emoties te controleren en voor een constructieve oplossing te kiezen.

Cliënten krijgen hierdoor meer autonomie, interne controle, accuraatheid van waarnemen en communiceren en tolerantie voor frustratie.
Op deze manier zijn ze beter opgewassen tegen de eisen die het (dagelijkse) leven aan hem stelt.

Opleiden

Opleiding tot Goldstein en ART trainer

Goldstein trainer 
Tijdens de 3 daagse opleiding worden de belangrijkste elementen van de Goldstein methodiek -modeling-gedragsoefening-transfertraining-sociale bekrachtiging- ingeoefend.  
Met het behalen van het Europees erkende Certificaat kun je als zelfstandig trainer Goldsteintrainingen geven

ART trainer
In de opleiding worden de 3 componenten van de Aggression Replacement Training (ART) aangeleerd. 1. De sociale vaardigheidstraining (Goldsteintraining) 
2. De agressie reductie training .
3. De training moreel redeneren 
De totale opleiding wordt in twee gedeeltes aangeboden: 
-3 dagen de 1e component Sova (Goldstein training genoemd)
-2 dagen de 2e en 3e component Agressie Controle en Moreel Redeneren.

Werken met Goldstein is officieel geaccrediteerd als trainercenter voor de ART-methode voor Europa.  

Materialen

Ondersteuning door st Werken met Goldstein

Materialen en hulpmiddelen
  Om de training nog meer succesvol te laten zijn hulpmiddelen ontwikkeld.   De technologische vooruit betekent dat wij het leermateriaal in 2019 digitaal gaan leveren.   In 2019 worden de bestaande DVD's vervangen door een streamingdienst.   De films worden via een streaming dienst aangeboden.   Het overige materiaal wordt gedigitaliseerd, zodat het zelf eventueel geprint kan worden.  

 • Deze materialen zijn:
  - App's
  - Bordposters
  - Huiswerkboekjesof oefenschriften
  - Kaartjes
  - Pictogrammen
  - Getuigschriften
  - Readers