stichting werken met goldstein

Tijdens de training komen verder de volgende aspecten aan de orde:

  • De gestructureerde opbouw van de training.
  • De directieve houding en het tempo van de training.
  • Het sturend 'interview' voor elk anticiperend rollenspel.
  • Het snel en effectief inrichten van het speelvlak.
  • Het instrueren van de modellen.
  • Omgaan met negatieve zelfbeweringen van de cliënt.
  • Omgaan met weerstanden.
  • Duidelijk en effectief bekrachtigen.

Het is de bedoeling dat de personen die de workshop gaan volgen vooraf de door de trainer toegestuurde reader gelezen hebben.